Privatumo politika ir taisyklės

Taisyklės

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš mamaplius.lt Parduotuvės, turi užsiregistruoti mamaplius.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. mamaplius.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti mamaplius.lt informacinius pranešimus, jam sudaromi galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. mamaplius.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. mamaplius.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus mamaplius.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas mamaplius.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes mamaplius.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, mamaplius.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant mamaplius.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. mamaplius.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

6. Klientas, užsiregistruodamas mamaplius.lt Parduotuvėje, sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš mamaplius.lt  Parduotuvės apie naujas prekes, straipsnius, akcijas, rekomenduojamas paslaugas ir pan. mamaplius.lt Parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui salygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo, informuodamas mamaplius.lt apie atsisakymą nurodant el. pašto adresą, į kurį nebenori gauti pranešimų, atsiusdamas el. laiską ar SMS žinutę arba paskambinęs, kontaktuose nurodytasi telefonais ir el. pašto adresais. Taip pat mamaplius.lt pranešimų gavimo gali atsisakyti kiekvieną kartą kai gauna pranešimą i savo el. pasto dėžutę, paspausdamas atsisakymo nuorodą.


Privatumo politika ir duomenų tvarkymas

 

Bendra informacija

Internetinės svetainės mamaplius.lt duomenų valdytojas yra UAB Krisginta, įmonės kodas 144508485, buveinės adresas Vėtrungės g. 49, Gegužių k., Šiaulių r. LT 78308.

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie lankosi mamaplius.lt svetainėje ir naudojasi svetainės informacija ir jos teikiamomis paslaugomis. Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus, tvarką, apimtį, informuoja svetainės naudotojus apie jų teises.

Visi internetinės svetainės lankytojai privalo atidžiai perskaityti Privatumo politiką. Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums lankantis mūsų svetainėje. Naudodamiesi paslaugomis, naršydami svetainėje mamaplius.lt, svetainės lankytojai patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika, supranta jos nuostatas.

Kokiais pagrindais tvarkomi jūsų duomenys

Įmonė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, kurie reglamentuoja asmens duomenų apsaugą.

Įmonė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais pagrindais:

sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu;

mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą;įmonei vykdant ūkinę-komercinę veiklą);

sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;

tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai. 

Kokius duomenis renkame ir tvarkome

Interneto svetainėje duomenų valdytojas gali rinkti, kaupti ir naudoti jūsų asmeninius duomenis, kuriuos jūs tiesiogiai pateikiate registruodamiesi ir (ar) pirkdami interneto svetainėje mamaplius.lt, tokius kaip vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) siuntos pristatymo adresas.

Taip pat renkame informaciją apie jūsų apsilankymus ir naudojimąsi mamaplius.lt svetaine, įskaitant IP adresą, MAC adresą,prisijungimo prie mamaplius.lt datą,laiką ir trukmę, naršymui naudojamą įrenginį, programas ir pan.

Be to, mūsų svetainėje naudojami slapukai.  Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (iki kelių KB), kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tada jums gali nebūti leidžiama pirkti mamaplius.lt svetainėje.

Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis.

Kiek laiko saugomi jūsų duomenys

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Jūsų asmens duomenys el. prekybos tikslais (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.) bus saugomi 10(dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje.

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinių aktyvių veiksmų atliktų mūsų Internetinėje svetainėje (prisijungimo prie Internetinės svetainės, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų Internetinėje svetainėje).

Duomenų atskleidimas

Be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti įmonės, užsiimančios pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Teisės

Užsiregistruodamas mūsų Interneto svetainėje ar kitaip naudodamasis mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu) mums suteikti Jums informaciją, kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus. Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, jam tangan replika mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Kitos nuostatos

Ši Privatumo politika gali būti Bendrovės bet kada atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d. (paskutinių pakeitimų data – 2019 m. liepos 1 d).