Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “mamaplius.lt”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje mamaplius.lt, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 2 (dvi) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis su užsakymu sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma el. parduotuvėje mamaplius.lt.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes el. parduotuvėje mamaplius.lt šių taisyklių ir el. parduotuvės mamaplius.lt nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turite teisę nepatirdami papildomų išlaidų ir nenurodydami priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų ir grąžinti prekę, net jei ją įsigijote su nuolaida ar išpardavimo metu (CK 6.22810 str. 2 d. numatytos išimtys, kokių sutarčių negalima atsisakyti). Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepažeistos prekinės išvaizdos. Jei prekiautojas neinformavo vartotojo apie šią jo teisę, vartotojas sutarties gali atsisakyti per 12 mėnesių.

4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Jūs privalote apmokėti už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.  Jeigu per nustatytą terminą už prekes Jūs neapmokate, jos grąžinamos į sandėlį ir užsakymas anuliuojamas.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsiant juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudojantis el. parduotuve mamaplius.lt, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės mamaplius.lt darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės mamaplius.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis el. parduotuvės mamaplius.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 14 dienų.

7. Prekių pristatymas ir apmokėjimas:

7.1. Užsakymas yra apmokamas bankiniu pavedimu.

7.2 Prekes pristatome į Jūsų užsakymo metu pasirinktą savitarnos terminalą.

7.3. Prekes galite pasiimti tiesiai iš Mūsų parduotuvėje Šiauliuose, adresu A. Mickevičiaus g. 2A, tik gavę pranešimą, kad prekės suruoštos atsiėmimui.

8. Daiktų grąžinimas.

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu grąžinamas daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes jo nepriimsime.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Prekės pakuotė turi būti nepažeista, kartu su ja turi būti likusios visos autentiškos etiketės ir apsauginiai maišeliai, o produktas turi atrodyti lygiai taip pat, kaip jį įsigijus.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9. Atsakomybė.

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jums pateikus netikslius duomenis registracijos formoje Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuvėje mamaplius.lt.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas.

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų el. parduotuvės mamaplius.lt skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga.

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Bet kokios el. parduotuvės mamaplius.lt informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top